Besöksguidning och information

OSCARSGYMNASIET

Utmaning

Skall hjälpa besökare att hitta rätt samtidigt skall skärmarna kunna utnyttjas till att informera om skolans olika utbildningsprogram. Skall visa olika vägar beroende på vid vilken entré som skärmen står placerad. På skolan finns två huvudingångar.

Lösning

Skärmarna visar den information som skolan önskar förmedla när dessa ej används av besökare. När man vidrör skärmen kommer en layout över skolans lokaler upp samtidigt som en lista med de olika lokalernas namn/användning visas. Väljer man en av lokalerna i lista så ”ritas” den väg du skall gå för att komma rätt upp på skärmen.

Utveckling

Programmering av funktioner utifrån given kartmall och lokaler (färdig layout) för två olika skärmplaceringar.

Har du några frågor? Skriv så hör vi av oss, vi berättar gärna mer!